Kārtība izglītības procesa organizēšanai un

epidemioloģiskās drošības principu ievērošanai izglītības iestādē

Kārtība ir izdota saskaņā ar Ministru kabineta  2020. gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi  Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 40.5 1.apakšpunktu.

Kārtība nosaka vienotu pieeju, kā tiek nodrošināti Covid-19 infekcijas izplatības novēršanas pasākumi pirmsskolas izglītības iestādē “Salaspils 1.pirmsskola” (turpmāk – iestāde)

un tiek organizēts izglītības process.

Kārtība ir saistoša visiem, gan iestādes darbiniekiem un bērniem, gan bērnu vecākiem un likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk – vecāki), gan citām personām, kuras ikdienā nestrādā iestādē.

Ar kārtību var iepazīties šeit UZTURĒŠANĀS KĀRTĪBA