Kārtība, kas nosaka attālinātā mācību procesa  īstenošanu izglītojamajiem,

kuriem noteikti obligātie pretepidēmijas (karantīna, izolācija) pasākumi.

Ar kārtību var iepazīties šeit  Attālinātā mācību procesa īstenošana