Salaspils pirmsskolas izglītības iestāde "Salaspils 1.pirmsskola" T:371 28680932 E- pasts: 1.pirmsskola@salaspils.lv

  sun clouds3Lai sekmētu bērnu pozitīvu pašsajūtu drošā un attīstību veicinošā vidē,

mums ir izstrādāts katrai vecuma grupai atbilstošs DIENAS GAITAS PLĀNOJUMS.

Iepazīties ar katras grupas dienas gaitu var grupās (vecāku informācijas stendā vai mapē).

Pamatojums:

MK 17.09.2013.  noteikumi Nr.890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” un MK 31.07.2012. noteikumi Nr.533 „ Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām”