Salaspils pirmsskolas izglītības iestāde "Salaspils 1.pirmsskola" T:371 28680932 E- pasts: 1.pirmsskola@salaspils.lv

 2 septembris Ņemot vērā ārkārtas situācijā noteiktos ierobežojumus valstī,

                                                      ir atcelti visi

                                   iestādē notiekošie interešu pulciņi.