Salaspils pirmsskolas izglītības iestāde "Salaspils 1.pirmsskola" T:371 28680932 E- pasts: 1.pirmsskola@salaspils.lv

                                                                                                                                 

       Salaspils novada pašvaldības PII “Salaspils 1.pirmsskola”

b/d “Saulīte”

                  PEDAGOĢISKĀ DARBA PLĀNS