Salaspils pirmsskolas izglītības iestāde "Salaspils 1.pirmsskola" T:371 28680932 E- pasts: 1.pirmsskola@salaspils.lv

    Nodarbības notiek atbilstoši Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas  izglītības programmai

(izglītības programmas kods 0101 11 21) ar krievu mācību valodu.


Programma veidota, pamatojoties uz rotaļu kā vadošo darbības veidu pirmsskolā, kuru izmantojot, bērns pārņem

sabiedrībā uzkrāto pieredzi, apgūst zināšanas, prasmes, veido attieksmes, pilnveido savu pieredzi, patstāvīgi darbojoties un izzinot sevi, dabu un sabiedrību:

 

Sociālās zinības un ētika;

Dabaszinības;

Krievu valoda;

Literatūra;

Latviešu valoda;

Matemātika;

Mājturība un tehnoloģijas;

Vizuālā māksla;

Fiziskā izglītība un veselība;

Mūzika;

Individuālais un apakšgrupu darbs

bērnu lasītprasmes un rakstītprasmes attīstīšanai.

Grupām ar vispārējās pirmsskolas izglītības programmu

(izglītības programmas kods 01011111):

Sociālās zinības un ētika;

Dabaszinības;

Literatūra;

Latviešu valoda;

Matemātika;

Mājturība un tehnoloģijas;

Vizuālā māksla;

Fiziskā izglītība un veselība;

Mūzika;

Individuālais un apakšgrupu darbs

bērnu lasītprasmes un rakstītprasmes attīstīšanai.

Interešu izglītībā piedāvājam:

  • Ansambli;
  • Angļu valodu;
  • Dambreti;
  • Robotiku;
  • Vizuālās mākslas pulciņu;
  • Tematiskās spēles ar interaktīvo tāfeli.

 

 

Ieteicamo rotaļnodarbību sarakstu 2020./2021.m.g. skatīt grupās.