Salaspils pirmsskolas izglītības iestāde "Salaspils 1.pirmsskola" T:371 28680932 E- pasts: 1.pirmsskola@salaspils.lv

Cienījamie vecāki! Lūdzu iepzīstieties ar Iestādes vadītājas 2020. gada 25. augusta rīkojumu Nr.1-14/476

"Par mācību procesa organizēšanas kārtību un Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu izglītības iestādē.


 Informācija vecākiem 

 

Reģ. Nr. ______ , datums _________    , laiks___________

Salaspils 2. vidusskolai

Skolas iela 6, Salaspils, LV-2121

_______________________________________________

vārds, uzvārds

iesniegums

Lūdzu uzņemt manu bērnu ______________________________ , personas kods ____________________ ,

deklarētā dzīves vieta____________________________________________________________________ ,

faktiskā dzīves vieta ____________________________________________________________________

no 2020. gada 1.septembra Salaspils 2. vidusskolas (turpmāk – Skola)

 

1.klasē vispārējās pamatizglītības (1.-9.kl.) mazākumtautību programma (3.modelis), kods: (21011121);

 

1.klasē vispārējās pamatizglītības (1.-9.kl.) izglītības programma, kods: (21011111).

Informācija par sazināšanās iespējām:

Tēvs (vārds, uzvārds, tālrunis, ja vēlas norādīt – arī e-pasts)______________________________________

_____________________________________________________________________________________

Māte (vārds, uzvārds, tālrunis, ja vēlas norādīt – arī e-pasts)______________________________________

_____________________________________________________________________________________

Aizbildnis (vārds, uzvārds, tālrunis, ja vēlas norādīt – arī e-pasts)__________________________________

(norādot aizbildi, jāiesniedz aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu)

Esmu informēts par Skolas izglītojamo datu apstrādi:

Skola apstrādā (tostarp ievāc, uzglabā) šajā iesniegumā un citos dokumentos ietvertos izglītojamā un viņa aizbildņu personas datus, lai īstenotu izglītības procesu saskaņā ar Izglītības likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

Skola arī regulāri publicē informāciju par pasākumiem un aktivitātēm Skolā vai ārpus tās, kā arī informāciju par pasākumos iesaistītajiem izglītojamajiem. Publiskotajā informācijā var tikt iekļauts fotografēts vai filmēts materiāls, kurā var identificēt konkrētu izglītojamo (viņa sejas attēlu), un citus izglītojamā personas datus.

Izglītojamā dati var tikt publicēti dažādos Skolas vai Salaspils novada domes informācijas resursos, tai skaita Interneta vietnē, preses izdevumos, gada grāmatās. Atsevišķos gadījumos Skola var nodot datus publiskošanai reģionālajā vai nacionālajā presē, vai citos informācijas resursos, it īpaši izglītojamā augstvērtīgu rezultātu un sasniegumu gadījumā.

Skola publisko informāciju par pasākumiem un aktivitātēm, jo Skolai kā publiskai iestādei ir pienākums regulāri informēt sabiedrību par tās darbību, kas tiek (pilnībā vai daļēji) finansēta no sabiedrības locekļu (nodokļu maksātāju) līdzekļiem.

Ja izglītojamā vecāki nevēlas, ka tiek publiskoti izglītojamā personas dati, aicinām vecākus iepriekš interesēties par tiem pasākumiem un aktivitātēm, kuru informāciju ir paredzēts publiskot, un nodrošināt sava bērna nepiedalīšanos šajos pasākumos.

Iepazinos ar izglītības iestādes nolikumu un iekšējās kārtības noteikumiem.

Datums _______________________________ Paraksts________________________________________

Iesniegums vasaras mēnešiem

 

 

Flickr Suite Plugin ERROR! Connection error: - "it was not possible to retrieve the API call: could not send the HTTP request: Could not execute the request: Failed sending HTTP request"

 

 

Iestāžu darba organizācija

Flickr Suite Plugin ERROR! Connection error: - "it was not possible to retrieve the API call: could not send the HTTP request: Could not execute the request: Failed sending HTTP request"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Rīcība gadījumos, kad bērns neapmeklē iestādi.

Pamatojoties uz saistošo noteikumu Nr.27/2012 “Kārtība, kādā Salaspils novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju” 7. punktu “Par ēdināšanas pakalpojumiem pirmsskolas izglītības iestādēs”, ja bērns neapmeklē iestādi slimības dēļ vai kādu citu iemeslu dēļ, vecākiem par to jāziņo līdz plkst. 09:00 tajā pat dienā nosūtot SMS uz t.28680932 vai e-pastuuzŠī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Lai varētu nodrošināt produktu daudzumu plānošanu bērnu ēdināšanai, vecākiem par bērna atgriešanos iestādē pēc pārtraukuma, jāpaziņo līdz iepriekšējās darbdienas plkst. 18.00, nosūtot SMS uz t.28680932 vai e-pastuuzŠī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

 

Vasarā pašvaldības bērnudārzi strādās pēc īpaša grafika

 

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

PII “Ritenītis”

Rīgas iela 10

Slēgts

Strādā apvienotas grupas

PII “Daugaviņa”

Zvejnieku iela 10, Saulkalne

Slēgts

Strādā apvienotas grupas

PII “Saime”

Miera iela 16/9

Strādā apvienotas grupas

Slēgts

Strādā apvienotas grupas

PII “Salaspils 1.pirmsskola”

struktūrvienība “Saulīte”

Enerģētiķu iela 17

Strādā apvienotas grupas

Slēgts

Strādā apvienotas grupas

PII “Atvasīte”

Meža iela 6

Strādā apvienotas grupas

Slēgts

PII “Salaspils 1.pirmsskola”

struktūrvienība “Jāņtārpiņš”

Skolas iela 9/2

Strādā apvienotas grupas

Slēgts

Vecāki, kuru bērni vasarā apmeklēs bērnudārzus, no 1.marta līdz 30.aprīlim aicināti iesniegt iesniegumu savā pirmsskolas izglītības iestādē.

Pašvaldība aicina vecākus jau laikus izvērtēt nepieciešamību bērnam vasarā apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi un šo lēmumu pieņemt atbildīgi, kā arī iepazīties ar saistošo noteikumu Nr.27/2012 “Kārtība, kādā Salaspils novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju” 4.nodaļu “Par vietu nodrošināšanu vasaras periodā”.