Salaspils pirmsskolas izglītības iestāde "Salaspils 1.pirmsskola" T:371 28680932 E- pasts: 1.pirmsskola@salaspils.lv

Salaspils 1. vidusskolā dokumentu iesniegšana uz 2020./2021.m.g. 1. klasi

Uzņemšana 1. klasē 2020./21. m. g. Salaspils 1. vidusskolā notiek tikai attālināti no 23.03.2020. plkst. 8.00 līdz 5.06.2020.
Lai pieteiktu bērnu mācībām 1. klasei, vecāki nosūta iesniegumu, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, un ieskenētu dzimšanas apliecību; vai nofotografētu, vai ieskenētu iesniegumu un dzimšanas apliecību uz skolas e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .

Iesnieguma veidlapa pieejama skolas mājas lapā www.s1vsk.lv

Ārkārtas situācijai beidzoties, līdz 5.06.2020. vecākiem, kuri iesūtīja ieskenētus vai fotografētus dokumentus, personīgi jāiesniedz un jāuzrāda dokumentu oriģināli; visiem vecākiem jāiesniedz bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u) un izziņa no PII .

                                                                           Skolas administrācija

Sakarā ar izsludināto ārkārtējo stāvokli valstī un aicinājumu izvairīties no kontakta ar cilvēkiem

iesniegumus par vasaru  var iesniegt šādi:

  • iesniegumu izprintēt un  aizpildīt mājās, tad šo aizpildīto iesniegumu nosūtīt elektroniski uz iestādes e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. un vēlāk atnest oriģinālu.

Elektroniski nosūtītais iesniegums tiks reģistrēts ar e-pasta saņemšanas datumu un laiku.

Iesnieguma formu variet atrast – Vecākiem - Paziņojumi

Cien.nākamo 1.klašu vecāki!

Sakarā ar izsludināto ārkārtējo situāciju valstī, nākamo pirmklasnieku vecāku sapulce 24.martā tiek atcelta.
Pieteikšanās nākamā gada 1.klasēm notiks elektroniski, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., iesnieguma veidlapa skatīt Vecākiem Paziņojumi.
Vecāku sapulce pārcelta uz nenoteiktu laiku, sekojiet līdzi informācijai skolas mājas lapā un pirmsskolas iestādēs.

Flickr Suite Plugin ERROR! Connection error: - "it was not possible to retrieve the API call: could not send the HTTP request: Could not execute the request: Failed sending HTTP request"

Atkārtoti vēršam uzmanību, ka pirmsskolas izglītības iestādes šobrīd netiek slēgtas. Katram vecākam ir tiesības izlemt, vai viņa bērns apmeklēs pirmsskolas izglītības iestādi, tieši tāpēc ir pirmsskolas izglītības iestādē jāiesniedz rakstisks apliecinājums, kurā tiek norādīts,  ka:
1) bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis vai teritorijas,
2) bērns nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem,
3) ka kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.
Ja vecākiem ir iespēja citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu, tad bērns pirmsskolas izglītības iestādi neapmeklē, informējot pirmsskolas izglītības iestāde vadību.
Samazinoties bērnu skaitam, pirmsskolas izglītības iestāde var veidot apvienotās grupas.
Ja pirmsskolas izglītības iestāde konstatē apzinātu nepatiesas informācijas sniegšanu, tad saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 42. pantu var iestāties administratīvā atbildība.
Ja ir pieņemts lēmums, kas ir pretrunā ar 2020. gada 12.marta  Ministru kabineta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, lūdzam nekavējoties informēt Izglītības un zinātnes ministriju par šāda lēmuma iemesliem.

Cien. vecāki!

Informējam Jūs, ka sakarā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī

līdz 2020.gada 14.aprīlim

Salaspils PII “Salaspils 1.pirmsskola” strādās un pieņems bērnus tikai ar vecāka rakstisku apliecinājumu, kurā vecāki apliecina, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis vai teritorijas, nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.

Šo apliecinājumu vecāks raksta vienreiz un uzņemas pilnu atbildību par uzrakstīto.

Līdz 2020.gada 14.aprīlim (vai ja nebūs noteikts savādāk) bērnudārzs nodrošinās tikai bērnu pieskatīšanas funkciju, bērnu grupas var tikt apvienotas.

Visi pulciņi (tautiskās dejas, angļu valoda, robotika, dambrete, vizuālā māksla) un pasākumi NENOTIKS.

Ja bērns prombūtnes laikā ir slimojis, atgriežoties iesniedz ārsta zīmi.

Ja bērnam tiks konstatētas saslimšanas pazīmes, vecākiem bērnu nekavējoties ir jāizņem no bērnudārza.

Jaunāko informāciju skatīt iestādes mājas lapā www.salaspils-saulite.lv

Administrācija

Cien.vecāki

Valstīirizsludinātaārkārtējasituācijasaistībāar Covid-19 vīrusaizplatībuTādēļbērnudārzātiekieviestidrošībaspasākumi

13.03.2020. bērnitikspieņemtitikai, ja vecākiiesniegsrakstiskuapliecinājumu (skat.pielikumu). 

Apliecinājumuvarēsaizpildīt no rītauzvietas

IekļūšanaiestādētikaipacentrālajāmdurvīmLūdzamizpratni par izveidojušossituācijusaglabātmieru un ievērotvisusnorādījumus!

Administrācija

Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei ”Salaspils 1.pirmsskola

no ____. grupas audzēkņa ___________________________________

vecāka (likumiskā pārstāvja) _________________________________

Apliecinājums

Ar šo apliecinu, ka mans bērns (iestādes audzēknis) un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis vai teritorijas, nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem (likumiskiem pārstāvjiem) nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.

Salaspilī, 2020. gada _____. martā

paraksts, paraksta atšifrējums

 

 

 

Aptauja vecākiem "Saulīte"

Aptauja tiek veikta, lai noskaidrotu jaunā mācību satura ieviešanas progresu izglītības iestādē. Lūgums atbildēt uz jautājumiem, lai noskaidrotu Jūsu viedokli par bērna pašsajūtu bērnudārzā, Jūsu sadarbību ar iestādi un pārmaiņām tajā.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeumz4H93NQlF2XGNqdC-yKKbqe8b1WqcRSKtjyerthkyxYQA/viewform?vc=0&c=0&w=1

Lūdzu aizpildīt aptauju līdz 18.03.2020.

 

Flickr Suite Plugin ERROR! Connection error: - "it was not possible to retrieve the API call: could not send the HTTP request: Could not execute the request: Failed sending HTTP request"

“Slāvu Masļeņicu” 

Saulainajā un nedaudz ziemīgajā 26. februāra rītā bērnudārza “Saulīte” teritorijā pulcējās “Salaspils1.pirmsskolas” bērnudārzu “Saulītes” un “Jāņtārpiņa” 6-7 gadīgo grupu bērni, lai kopā nosvinētu “Slāvu Masļeņicu” .

Šis pasākums tika organizēts ar Salaspils novada domes finansējuma atbalstu “Kultūras projektu finansēšanai Salaspils novadā” ietvaros.

Bērniem un pieaugušajiem, kas piedalījās projekta pasākumā tika paplašināti priekšstati par krievu tautas tradīcijām ziemas pavadīšanas un pavasara sagaidīšanas svētkos “Masļeņica”.

Pasākuma viesus pie iestādes sagaidīja ar jautru mūziku krāšņos tērpos tērpti Skomorohi, saimniece, lācis un ragana. Galvenie varoņi kopā ar bērniem un pieaugušajiem muzicēja kopā – dziedāja, spēlēja skaņu rīkus, improvizēja muzikāli ritmiskas kustības. Skomorohi visus iepazīstināja ar Masļeņicu un novietoja to centrā.

Pēc jautrās iesildīšanās, katrs svētku varonis “iesēdināja pajūgā” vienu no dalībnieku grupām un devās uz savu staciju piedalīties dažādās kustību stafetēs :

1.stacijā – Karuselis - bērni, turoties pie krāsainā lietussarga lentītēm, skrēja apkārt “karuselim”, skandinot dziesmas vārdus.

2. stacijā – Virves vilkšana – bērni sacentās spēkiem, kuri pārvilks virvi savā pusē.

3. stacijā- “Jāšana ar zirdziņiem” – bērniem bija jāsacenšas, kurš veiklāk ‘’aizjās” ar zirdziņu līdz galapunktam.

4. stacija – Raganas aste – bērni varēja pārbaudīt savu veiklību un veiklākajiem bērniem bija iespēja “palidot” uz Raganas slotas.

5. stacija- Zelta vārti- skandinot četrrindi, bērni izveidoja lielu tiltu, pa kuru varēja iziet līkločus.

Kad pasākuma dalībnieki bija izgājuši visas stacijas, visus kopā sagaidīja Ziema, arī viņa bērnus iesaistīja jautrās rotaļās.

Un kā jau tas šajos svētkos ir pieņemts, ka Ziemu raidām prom un ar prieku un gavilēm sagaidām Pavasari, ejot kopā rotaļās un dejojot.

Un kas gan tā par Masļeņicu, ja nebūtu sagatavots svētku mielasts. Pašā svētku noslēgumā visi jautrie varoņi – Skomorohi, Lācis, Saimniece, Ragana, Ziema un Pavasaris, ejot kopā ar bērniem rotaļā “Pankūkas Masļeņicā”, dejojot un dziedot aicināja visus pasākuma dalībniekus uz svētku mielastu – nojumi, kurā bija uzklāti galdi. Pasākuma dalībniekus cienāja ar siltām pankūkām, karstu tēju, barankām.

Visi priecīgi pavadījām Masļeņicu, lai nākamajā gadā atkal varētu satikties.

Bērnu sejās bija redzams patiess prieks un gandarījums par kopā būšanu, dziesmām un dejām, kustīgajām aktivitātēm.

Paldies sakām mūsu atbalstītājiem - Salaspils novada domei. Par domes piešķirto finansējumu bērniem tika iegādāti – krāsaini skaņu rīki – tamburīni, āksti ar zvaniņiem, divi jauki zirdziņi – nūjas, krāšņi varavīksnes lietussargi ar krāsainām lentām, krāsainas auklas aktivitātēm.

No pašfinansējuma tika sašūti 3 spilgti Skomorohu tērpi ar cepurēm, pacienāti dalībnieki ar siltām pankūkām, barankām un karstu tēju.

Paldies vecākiem par atbalstu – tika atnesti krāsaini lakati, samovāri.

Liels paldies 1. grupas Amēlijas tētim Andim Arakam par izcilu skaņas nodrošinājumu pasākumā!

Un protams liels paldies galvenajiem svētku varoņiem – Skomorohiem - Nataljai, Svetlanai, Aelitai , Lācim – Tatjanai B., Saimniecei – Tatjanai Š., Raganai –Agnesei, Ziemai – Tatjanai R., Pavasarim - Janai.

Vadītājas vietniece metodiskajā darbā

Maija Līce

Kā veidojas ēdināšanas izmaksas?

30.01.2008. Ar Domes lēmumu tika noteikta ēdināšanas maksa Salaspils novada pašvaldības bērnudārzos 2,13 eiro, ar 09.08.2017. Domes lēmumu tika noteikta par 7 centiem lielāka ēdināšanas maksa - 2,20 eiro. Šāda ēdināšanas maksa vecākiem par bērna trīsreizēju ēdināšanu - brokastis, pusdienas un launags, ir spēkā šobrīd. Jāatzīmē, ka tā ir tikai daļa no ēdināšanas pašizmaksas, kas 2019. gadā ir 3,37 eiro.

Kā veidojas ēdināšanas izmaksas? Ēdināšanas izmaksās ietilpst pārtikas izmaksas, to saprot visi. Bet ne visi vecāki aizdomājas, ka pārtikas izmaksas ir tikai daļa no visām izmaksām. Vēl ir darbinieku algas un VSAOI nodoklis, elektrība, ūdens, inventārs – šķīvji, krūzes, galda piederumi, speciālais inventārs virtuvei – nerūsējoša tērauda bļodas, cepešpannas, gaļas mašīnas, kartupeļu mizojamās mašīnas, jaudīgi putotāji, ledusskapji, trauku mazgājamās mašīnas, profesionālās plītis. 2019.gadā vienā no bērnudārziem bija jānomaina plīts un tas pašvaldībai izmaksāja 2000 eiro.

Izmaksas

Procentos

EUR

Pārtikas preču izmaksas

41%

1,38

Pārējās izmaksas

(darbinieku algas, nodokļi, inventārs, ūdens, elektrība u.c.)

59%

1,99

Kopējā pašizmaksa:

100%

3,37

Vecāku līdzmaksājums

65%

2,20

Pašvaldības dotācija

35%

1,17

Atbilstoši uztura speciālistu rekomendācijām no 01.09.2018. ar Ministru kabineta (turpmāk tekstā – MK) noteikumiem Nr.172 ir samazinātas uztura normas pirmskolas izglītības iestādēs. 2019.gadā pašvaldība ieviesa centralizēto pārtikas iepirkumu, tādejādi nodrošinot zemāku cenu pateicoties lielākam iepirkuma apjomam. Vēl 2019.gadā tika ieviestas vienotās ēdienkartes visos bērnudārzos, kas nodrošina vienādus kvalitātes standartus, atbilstību MK noteikumu Nr.172 prasībām, vienādu ēdināšanu neatkarīgi no tā, kuru pašvaldības bērnudārzu Jūsu bērns apmeklē. Ieviešot kā obligātu prasību vecākiem paziņot par bērna neierašanos vai atgriešanos pēc slimošanas, tika uzlabota pārtikas produktu plānošana konkrētai dienai. Iepriekšminētie pasākumi samazināja pārtikas preču izmaksas ēdināšanas kopējos izdevumos.

Papildus izmaksas rada produktu iegāde un speciālo ēdienu gatavošana bērniem, kuriem ārsts noteicis speciālo ēdienkarti, piemēram, cukura diabēts, alerģijas u.tml. Šīs izmaksas ietilpst kopējās izmaksās un šo bērnu vecākiem netiek noteikta lielāka ēdināšanas maksa, tādejādi atbalstos vecākus, kuru bērniem konstatēta pārtikas alerģija vai cita saslimšana.

Kopš 2008.gada ēdināšanas maksa vecākiem nav būtiski mainīta, bet šo divpadsmit gadu laikā ir pieaugušas pārtikas produktu cenas, mainījušās darbinieku algas, pieaugušas komunālo pakalpojumu cenas. CSP dati: patēriņa cenu pārmaiņas (inflācija) no 2008.gada janvāra līdz 2020.gada janvārim ir 26%.

Šobrīd pašvaldība vecākiem dotē (sedz) 35% no ēdināšanas izmaksām. Gadā tas veido 220 000 eiro izdevumus pašvaldībai. 2019.gadā tika nolemts no pašvaldības līdzekļiem neapmaksāt Ziemassvētku saldumu paciņas, atstājot vecākiem iespēju saviem bērniem sagādāt jēgpilnas dāvanas. Vienlaikus bērnudārziem ir finansējums dažādu svētku (Ziemassvētki, Mārtiņi, Lieldienas u.c.) pasākumu organizēšanai bērniem.

Lai gūtu plašāku priekštatu, apkopojām informāciju, cik vecākiem izmaksā ēdināšana privātajos bērnudārzos. Piemēram, PPII “Lācīša namiņš” - 4,24 eiro; PPII “Raibā pupa” – 4,23 eiro, PPII “Lotte” – 4,50 eiro, PPII “Karlsons” - 3,56 eiro, PPII “Mans lācis” – 3,60 eiro, PPII “Apelsīnu pasaka” – 3,80 eiro.

Salaspils novada pašvaldības administrācijas izpilddirektors Mareks Kalniņš

Rekomendācijas vecākiem

rekomendacijas1

Ēdienkarte

Kids lunchbox and gourmet food

Pašnovērtējuma ziņojums_2022

logo 390964059