Salaspils pirmsskolas izglītības iestāde "Salaspils 1.pirmsskola" T:371 28680932 E- pasts: 1.pirmsskola@salaspils.lv

             Home Kā turpmāk strādās Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes

 

Visa mācību gada garumā pirmsskolas izglītības iestādes ārkārtas apstākļos spēja klātienē nodrošināt pirmsskolas pakalpojumu pilnā apjomā. Rūpes par epidemioloģiski drošu vidi ir ieviesušas korekcijas ne tikai jūsu ģimenēs, bet arī pirmsskolas izglītības iestāžu ikdienas darba organizācijā. Iestādes ir apguvušas saziņu ar vecākiem, izmantojot tiešsaistes platformas, kā arī komunikācijai un informācijas nodošanai plaši tiek izmantotas skolvadības sistēmas e-klase vai ELIIS. Skolvadības sistēmu ieviešana sniedz vecākiem plašu ieskatu iestādes darba organizācijā, informāciju par izglītojamo sasniedzamajiem rezultātiem, ikdienas aktivitātēm un arī iespēju nodrošināt attālināto darbu, ja grupiņai ir noteikta karantīna. Jāatzīmē, ka laikā, kad izglītojamos pieņem un nodod vecākiem pie iestādes ieejas, ir paaugstinājušās bērnu pašapkalpošanās iemaņas un prasmes, atbildības izjūta un pārliecība par savām spējām, kas ilgtermiņā nodrošinās veiksmīgāku iekļaušanos skolas vidē.

Lai turpmāk nodrošinātu drošu vidi bērniem, mazinātu slimību izplatības riskus un veicinātu bērnu patstāvību, atbildības izjūtu, arī turpmāk Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs paliek spēkā iepriekš noteiktā kārtība par izglītojamo pieņemšanu un nodošanu vecākiem pie iestādes ieejas vai teritorijas āra vidē.

Sekmējot vecāku aktīvāku līdzdalību sava bērna izglītošanas procesā, aprīlī un maijā pirmsskolas izglītības iestādes aicinās ikvienu vecāku klātienē apmeklēt iestādes organizētos pasākumus un svētkus, kā arī lūdzam pašus vecākus izrādīt iniciatīvu un piedāvāt aktivitātes, kurās vecāks var iesaistīties kopā ar visiem grupas bērniem

                                                            Paldies ikvienam vecākam par sapratni !

 

                      met ideju birzai     Metodisko ideju birža

         17.martā notika Salaspils novada pedagogu metodisko ideju birža.

        Ar saviem metodiskajiem darbiem pieredzē dalījās mūsu kolēģes

                   Jeļena Koteļņikova –“Putnu grāmata”

                      Marina Maklakova “Skaņu pasaule”.

                   Minioni aicina "Saulītes" bērnus uz

                        Pavasara sporta festivālu,

kas notiks 2022. gada martā Saulītes sporta laukumā

Minions characters         Afiša šeit

    Download Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes       

                              „Salaspils 1.pirmsskola” NOLIKUMS

                                                                    Skatīt šeit

                                                  saulīte      Par vasaru....

24.02.2022. Salaspils novada dome pieņēma lēmumu par pirmsskolas izglītības iestāžu darba organizēšanu 2022. gada vasaras mēnešos.

PII “Salaspils 1.pirmsskola” kā iestāde strādās visu vasaru, bet vienu mēnesi būs slēgts viens no bērnudārziem. Jūnijā strādās abi bērnudārzi, jūlijā strādās bērnudārzs “Saulīte”, augustā strādās bērnudārzs “Jāņtārpiņš”. Vasaras mēnešos iestādes darba laiks būs no plkst.8.00 – 18.00.

Arī šajā vasarā vecākiem nebūs jāmaksā avanss par bērna ēdināšanas pakalpojumu, bet obligāti jābūt nomaksātiem visiem rēķiniem par tekošajiem mēnešiem. Ja būs parāds par ēdināšanu, bērnam vieta bērnudārzā vasaras mēnešos netiks nodrošināta. Rēķinam par aprīli jābūt apmaksātam līdz 25.maijam, rēķinam par maiju līdz 25.jūnijam un par jūniju līdz 25.jūlijam.

No 01.03.2022. līdz 15.05.2022. iestāde pieņem vecāku iesniegumus par pirmsskolas izglītības pakalpojuma nepieciešamību vasaras mēnešos (01.06.2022. – 31.08.2022.).

Iesniegumu var iesniegt:

  1. Noformētu papīra formātā ar oriģinālu vecāka parakstu, iesniedzot savas grupas skolotājai;
  2. Parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kā ELIIS ziņojumu, izvēloties adresātu “Salaspils 1.pirmsskola vadība”.

Tiem, kuriem nebūs nepieciešams bērnudārzs vasarā, arī lūdzam iesniegt iesniegumu, lai mēs būtu droši par Jūsu izvēli.( Skatīt šeit : Iesniegums_Neapmeklē_Vasara_2022)

Dienas un to skaitu varēs precizēt pirms katra vasaras mēneša līdz 25.datumam, ziņojot ELIIS, kā ziņojumu adresētu “Salaspils 1.pirmsskola vadība”.

Iesnieguma veidlapas Jūs varat izdrukāt no šī ziņojuma pielikuma vai saņemt pie grupiņas skolotājām.(Skatīt šeit: Iesniegums_Vasara_Saulīte_2022 )

Vasaras mēnešos tiks veidotas apvienotās grupas. Aicinām vecākus ļoti atbildīgi pieņemt lēmumu par bērnudārza nepieciešamību, jo tas ir cieši saistīts ar nepieciešamo grupu skaita un darbinieku plānošanu.

                                                                        Salaspils novada pašvaldības PII "Salaspils 1. pirmsskola"

                                                                                                                            vadītāja Evita Beļska

          salatētis 1Cienījamie vecāki!  ac2369efbd567a3e68ec81f4113382e5

                                Bērnudārza darba laiki:

              Ceturtdien, 23. decembrī  strādājam līdz plkst. 18:00.           

                           24., 25., 26. decembrī - BRĪVS.

          Ceturtdien, 30. decembrī strādājam līdz plkst. 18:00.        

                       31.decembrī,1., 2.janvārī - BRĪVS.

                         Mierpilnus un dvēseliskus Ziemassvētkus,

                              Laimīgu un veselīgu Jauno gadu!

       christmasSnowmanSnowGlobeWave           Ziemassvētki ir brīnumu laiks.....

          Visu šo mēnesi iestādē darbojās radošās Rūķu darbnīcas, kurās tapa

                  neparasti rotājumi un darbiņi, tika ceptas piparkūkas, visapkārt virmoja

                                                               svētku gaidīšanas sajūta....

  Paldies bērnudārza "Saulīte" radošajai komandai - darbiniekiem, bērniem un vecākiem

                                           par uzburtajiem Ziemassvētkiem iestādē!

Informācija vecākiem par iespēju vakcinēt bērnus pret Covid-19

                                            APSKATĀMA ŠEIT

                         

    veselības nedēļaLatvijas Veselības sporta nedēļa!

           26.novembrī:

plkst.10.00 - 6., 2.grupa;

plkst.10.30 - 1., 5.grupa;

plkst.11.00 - 4., 9.grupa;

plkst.11.30 - 7., 8.grupa;

plkst.12.00 - 3., 10.grupa.

Ar bērniem tiksimies iestādes sporta laukumiņā,

lai priecātos, sportotu un lieliski pavadītu laiku!

 

               Latvia flag XXL animBērnudārza "Saulīte" darba laiki:

                            Trešdien, 17. novembrī strādājam līdz plkst. 18:00.

                                             Ceturtdien, 18. novembrī BRĪVS.

                                Piektdien, 19. novembrī BRĪVS.

                                                        PRIECĪGUS SVĒTKUS!

Rekomendācijas vecākiem

rekomendacijas1

Ēdienkarte

Kids lunchbox and gourmet food

Pašnovērtējuma ziņojums_2022

logo 390964059