Salaspils pirmsskolas izglītības iestāde "Salaspils 1.pirmsskola" T:371 28680932 E- pasts: 1.pirmsskola@salaspils.lv

                               BullhornCienījamie vecāki!

2021. gada 9.novembrī iestādē notiks evakuācijas mācības, kuru laikā tiks

iedarbinātas ugunsdrošības sistēmas sirēnas.

Lūdzu pārrunājiet to ar bērniem mājās, lai neradītu lieku stresu.

                                                                                                   Administrācija

    18nov 2c        „Salaspils Kultūras nams”

                        plāno veidot noskaņu Salaspils novadā

      par godu Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadienai

                                        un AICINA

                                        Afiša šeit

Viena no svarīgākajām lietām, kas palīdz grūtību pārvarēšanā Ārkārtas situācijas laikā, ir ikdienas režīma uzturēšana!

Lūk, paraugi, kādus var izmantot!             Clock

Arrow downRīts

Arrow downPusdienlaiks

Arrow downVakars

Informācija Word dokumenta formātā pieejama ELIIS, sadaļā Dokumenti, mapē Psihologa ieteikumi.

Ar “Kārtība, kā tiek noteiktas izglītojamo speciālās vajadzības, izstrādāts un īstenots individuālais izglītības programmas apguves plāns” 

Var iepazīties šeit  Kartiba_spec_vajadzibas_2021

Tā ir paredzēta pedagogiem, atbalsta personālam, lai plānotu individuālo pedagoģisko darbu ar bērniem, kuriem ir nepieciešama palīdzība mācību procesā, nepieciešami atbalsta pasākumi mācību procesā vai nepieciešama individuālā izglītības programma atbilstoši bērna individuālajām vajadzībām, spējām, prasmēm un Pedagoģiski medicīniskās komisijas ieteikumiem. Kārtība izstrādāta pamatojoties uz Vispārējās izglītības likumu un Ministru kabineta noteikumiem.

Kārtība, kas nosaka attālinātā mācību procesa  īstenošanu izglītojamajiem,

kuriem noteikti obligātie pretepidēmijas (karantīna, izolācija) pasākumi.

Ar kārtību var iepazīties šeit  Attālinātā mācību procesa īstenošana

 

Kārtība izglītības procesa organizēšanai un

epidemioloģiskās drošības principu ievērošanai izglītības iestādē

Kārtība ir izdota saskaņā ar Ministru kabineta  2020. gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi  Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 40.5 1.apakšpunktu.

Kārtība nosaka vienotu pieeju, kā tiek nodrošināti Covid-19 infekcijas izplatības novēršanas pasākumi pirmsskolas izglītības iestādē “Salaspils 1.pirmsskola” (turpmāk – iestāde)

un tiek organizēts izglītības process.

Kārtība ir saistoša visiem, gan iestādes darbiniekiem un bērniem, gan bērnu vecākiem un likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk – vecāki), gan citām personām, kuras ikdienā nestrādā iestādē.

Ar kārtību var iepazīties šeit UZTURĒŠANĀS KĀRTĪBA

      diamond by Artdesigner.lv  Pirātu misija "Saulīte" noslēpumus meklējot!

Divas dienas – 8. un 9.septembrī – notika sporta svētki "Pirātu misija “Saulīte” noslēpumus meklējot!" bērnudārzā teritorijā.

Tos organizēja kuģa kapteine Jana, kura vēlējās pārbaudīt, vai visi bērni, kas ir ieradušies, ir pašas sportiskākie.

Bērni ar lielu degsmi devās neaizmirstamā ceļojumā, pilnā ar īstiem piedzīvojumiem, pārsteigumiem un pirātu dārgumu meklējumiem.

Viens no aizraujošākajiem uzdevumiem izradījās “Astoņkājis”: tajā Astoņkājis ķēra bērnus.

Ne mazāk aizraujoša bija “Salas” šķēršļu josla, kustību spēles ar “Vali” un lidošana ar “Gaisa balonu”.

Pasākums noslēdzās ar diskotēku un cienastu no pirātu lādes.

Paldies bērniem par enerģiju un izturību, audzinātājām un auklītēm par līdzjušanu un atbalstu,

mūzikas skolotājai Nataljai un logopēdei Larisai par palīdzību pasākuma organizēšanā!

Bravo visai bērnudārza “Saulīte” komandai!

Fotogrāfijas no pasākuma variet apskatīt Eliis savu grupu galerijās.

                                                                                                                                 Sporta skolotāja Jana

  sun43 2021.gada 1. septembrī rīta cēlienā

        iestādes teritorijā jautrs brīdis "Saulīte" bērniem, bez vecākiem,

                       Zinību diena ar Burtu meitiņu.

       Sliktos laika apstākļos jautrais brīdis notiks savās grupiņās.

         No 1. septembra iestāde strādā no 7.00 - 19.00.

                               Priecīgus svētkus! Animation

                                 izsaukuma zīme  Cienījamie vecāki!

Sekojiet lūdzu informācijai ELIIS par ierašanās kārtību 1.septembrī!

Rekomendācijas vecākiem

rekomendacijas1

Ēdienkarte

Kids lunchbox and gourmet food

Pašnovērtējuma ziņojums_2022

logo 390964059